no_image_item.png
  • 2022-04-22 上午 2:40
HK$1

想要2020年或以後的行貨鏡
要齊配件,有正本大行單及保用證
$2000

2018-2019年,齊配件,有正本大行單及保用證
$1800

上為實價,不會臨時減價,
但想再高就唔駛pm我,我有3個系統,買唔到就算。
只收一枝,要9成或以上新,鏡片無花無霉。
有意pm留電及說明狀況。

直接購買

發表評論

你的電郵地址並不會被公開。