252256_1662355256_1_sq.jpg
  • 2022-09-22 上午 6:28
HK$3,500

不多介紹
蔡司Contarex
當年真材實料靚玻璃

經典銀色鏡身
銀鏡版比黑鏡版對焦近超多!
0.22mm
影模型Figure直情大頭!

鏡身95%新
鏡片靚仔 冇花 極少塵
原裝鏡盅
連副廠金屬製前後蓋(原盅也是沒有包蓋的)

對焦超順…contarex對焦手感一向都冇得輸!
GFX可全cover到 這枝F4成像極佳

玩唔到咁多鏡
故割愛 希望有心人士愛惜它
二手佬勿擾

直接購買

發表評論

你的電郵地址並不會被公開。