1122158_1673400993_1_sq.jpg
  • 2023-01-21 上午 10:30
HK$3,500

MacBook Pro 2016 Touch Bar 版
Intel i5 CPU
16GB RAM
256GB SSD
機身新9成新
所有功能正常
跟火牛 (唔要可以減$150)

買多過一部/快交收/葵興交收優先

直接購買

發表評論

你的電郵地址並不會被公開。