628316_1671784160_1_sq.jpg
  • 2022-12-23 下午 6:30
HK$250

幾條針腳微彎,可能呢個原因影響到4條ram槽有2條失效,已反复多次測試,失效的ram槽開不了機,有次4條都正常但之後又唔得,但測試的主板正常的,只有cpu一粒沒有其他

直接購買

發表評論

你的電郵地址並不會被公開。