322389_1678943526_1_sq.jpg
  • 2023-03-16 下午 2:29
HK$4,480

有盒,配件全齊。

真正業餘用家,3 吋大芒 Canon 1D mark III (1D3)。

收藏級。90% 新。( 不包鏡頭 )

3 吋大芒 Canon 1D mark III (1D3)

有盒,配件全齊。包一正廠電及一正廠雙位充電器。

90% 新。

查詢,議價請留電話。唔留電話一律唔覆。

觀塘交收,謝謝。

只限觀塘面交。

************************************************************************

查詢,議價請留電話。唔留電話一律唔覆。
查詢,議價請留電話。唔留電話一律唔覆。
查詢,議價請留電話。唔留電話一律唔覆。
(重要事情講三次)

觀塘交收,謝謝。

直接購買

留下評語

  • Quality
  • Price
  • Service