479092_1642035575_1_sq.jpg
  • 2022-01-13 上午 8:59
HK$2,200

MB ASUS Z590 PLUS 冇單 約2年多點保
CPU i5 10400F 連原厰風扇跟正單 7月買
inter nvm 256GB M.2 SSD冇單當冇
90%新玻璃側透白色機箱 有使用痕跡 冇保

4樣野 100%工作正常 因有重量只限沙田圍交易
有意

直接購買

留下評語

  • Quality
  • Price
  • Service